YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos \omega t(V)\) với U và ω không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của đèn như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Dung kháng của tụ điện không thể là giá trị nào trong các giá trị sau? 

  • A. 345Ω
  • B. 484 Ω
  • C. 475 Ω
  • D. 274 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở của đèn: R = 2202/100 = 484Ω

  Cường độ dòng điện định mức Iđm = 5/11(A)

  Ban đầu mạch là RLC nối tiếp:

   \({I^2} = \frac{{{U^2}}}{{{Z^2}}} = \frac{{{U^2}}}{{{R^2} + {{({Z_L} - {Z_C})}^2}}} = \frac{{{5^2}}}{{{{11}^2}}}\)(1)

  Khi nối tắt tụ điện, mạch là RL nối tiếp. Công suất của đèn còn 1 nửa nên  \(I' = \frac{I}{{\sqrt 2 }}\)

  \(I{'^2} = \frac{{{U_2}}}{{{R_2} + Z_L^2}}(2)\)

  Từ (1) và (2) ta được:  \(Z_L^2 - 4{Z_L}{Z_C} + 2Z_C^2 + {R^2} = 0\)

  Để phương trình có nghiệm thì:  \(\Delta \ge 0 \Leftrightarrow 16Z_C^2 - 4.(2.Z_C^2 + {R^2}) \ge 0 \Rightarrow {Z_C} \ge 342\Omega\)

  Vậy ZC không thể bằng 274Ω

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA