AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos 100\pi t\)  (u tính bằng V, t tính bằng s, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(\frac{2}{{5\pi }}H\) và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại là \(U\sqrt 3 \left( V \right)\) . Giá trị của R bằng

  • A. \(20\sqrt 2 \Omega\)
  • B. \(50\Omega\)
  • C. \(50\sqrt 2 \Omega\)
  • D. \(20\Omega\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều chỉnh C để UC cực đại ta có

  \({U_{C\max }} = \frac{{U\sqrt {{R^2} + Z_L^2} }}{R} = U\sqrt 3\)

  \(\Rightarrow \frac{{\sqrt {{R^2} + Z_L^2} }}{R} = \sqrt 3 \Rightarrow \sqrt {{R^2} + Z_L^2} = \sqrt 3 R\)

  \(\Rightarrow {R^2} + Z_L^2 = 3{R^2} \Rightarrow {R^2} = \frac{{Z_L^2}}{2}\)

  \(\Rightarrow R = \frac{{{Z_L}}}{{\sqrt 2 }} = \frac{{100.\frac{2}{{5\pi }}}}{{\sqrt 2 }} = 20\sqrt 2 \Omega\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>