AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mắc một vôn kế (nhiệt) có điện trở rất lớn vào hai đầu điện trở thuần \(R = 50\) Ω trong mạch RLC nối tiếp rồi cho dòng điện xoay chiều \(i\, = \,2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t\, + \,\pi } \right)\,A\)  chạy qua mạch. Số chỉ của vôn kế là

  • A. 200 V.
  • B. 100 V.
  • C. 50 V.
  • D. \(100\sqrt 2 \,V.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ số của vôn kế cho biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa R

  \({U_V} = IR = 2.50 = 100V\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>