AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp với R = 10Ω. Khi tần số dòng điện là f0 thì  \({Z_L} = 8\)Ω và \({Z_C} = 6\)Ω. Giá trị tần số dòng điện f để hệ số công suất của mạch bằng 1 là:

  • A. f < f0
  • B. f  > f0
  • C. f = f0
  • D. Không tồn tại 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta để ý rằng với \(f = {f_0}\)  thì mạch đang có tính cảm kháng, đề mạch xảy ra cộng hưởng thì ta phải giảm tần số của dòng điện

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>