YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bảng 1 dưới dây thống kế số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện ở nhà bạn An trong tháng 10 năm 2015. Bảng 2 cho biết thang giá điện sinh hoạt hiện nay.

  Bạn hãy tính xem trong tháng đó nhà bạn An đã phải trả bao nhiêu tiền điện?

  • A. 145000 đồng. 
  • B. 133000 đồng.
  • C. 150000 đồng.
  • D. 138000 đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:
  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn là: \(Q = P. t.n = 25.3.5.3600 = 135.10^4 J\)
  Điện năng tiêu thụ của tivi là: \(Q = P. t.n = 60.4.3600 = 864000J\)
  Điện năng tiêu thụ máy bom là:  \(Q = P. t.n = 500.15.60 = 450000 J\)
  Điện năng tiêu thụ của nội điện là: \(Q = P. t.n = 600.60.60 = 2160000 J\)
  Tổng điện năng tiệu thụ là: \(Q = 1152.10^4 J = 3,2kWh\)
  Điện năng tiêu thụ trong một tháng là: \(96kWh\)
  Tổng số tiền phải trả là: \(147168\)   VNĐ

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19558

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON