• Câu hỏi:

  Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một điện trở thuần 10 Ω thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2cos(120πt) (A). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở trong thời gian t = 0,5 phút bằng

  • A. 600 J
  • B. 1000 J
  • C. 200 J
  • D. 400 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

  \(Q = {I^2}Rt = {\left( {\sqrt 2 } \right)^2}10.\left( {0,5.60} \right) = 600J\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC