YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một áy biến áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp bằng 10. Mắc song song hai bóng đèn sợi đốt loại 24V – 24W vào hai đầu cuộn thứ cấp thì các đèn sáng bình thường. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn sơ cấp bằng

  • A. 0,2A  
  • B. 0,5A   
  • C. 0,1A   
  • D. 2A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cường độ dòng điện định mức qua bóng đèn:  \({I_{dm}} = \frac{P}{U} = 1A\)

  Hai đèn mắc song song, vậy cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là I2 = 2A

  Ta có: \(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{I_2}}}{{{I_1}}} = 10 \Rightarrow {I_1} = 0,2A\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA