AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở thuần, đoạn MB chứa hộp kín X (X chứa một trong ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện). Đặt vào A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu đoạn AM và MB lần lượt là 120V và 160V. X chứa:

  • A. tụ điện hoặc điện trở thuần.
  • B. cuộn dây không thuần cảm.
  • C. cuộn dây thuần cảm.  
  • D. điện trở thuần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì đoạn mạch AM chỉ chứa điện trở thuần mà khi ta đặt điện áp 200 V vào hai đầu đoạn mạch ta có \(U_{AM}^2 + U_{MB}^2 = {120^2} + {160^2} = {200^2} = U_{AB}^2\) do đó UAM vuông pha với UMB vậy hộp X chứa tụ điện hoặc cuộn dây thuần cảm, đáp án không có tụ điện nên ta chọn đáp án C , X chứa cuộn dây thuần cảm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>