YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch điện ghép nối tiếp gồm: điện trở thuần \(R = 5\sqrt 2 \) W, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U và tần số góc w thay đổi được. Khảo sát sự biến thiên của hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điện trở UR và hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL và tần số góc w ta vẽ được đồ thị  \({U_R} = {f_R}\left( \omega  \right)\) và \({U_L} = {f_L}\left( \omega  \right)\) như hình vẽ trên. Với \({\omega _1} = 100\pi \) rad/s,  \({\omega _2} = 100\sqrt 2 \pi \)rad/s Giá trị của L và C là

  • A. \(L = \frac{{{{10}^{ - 1}}}}{{\sqrt 2 \pi }}H,C = \frac{{\sqrt 2 {{.10}^{ - 3}}}}{\pi }F\)
  • B. \(L = \frac{{{{10}^{ - 1}}}}{{\sqrt 3 \pi }}H,C = \frac{{\sqrt 3 {{.10}^{ - 3}}}}{\pi }F\)
  • C. \(L = \frac{{\sqrt 5 {{.10}^{ - 1}}}}{\pi }H,C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{{\sqrt 5 \pi }}F\)
  • D. \(L = \frac{{{{10}^{ - 1}}}}{\pi }H,C = \frac{{{{10}^{ - 3}}}}{\pi }F\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đồ thị của UR ta thấy tần số để URmax thõa mãn

  \(\omega _R^2 = \frac{1}{{LC}} = {\left( {100\pi } \right)^2}\)

  + Tần số để  \({U_L} = U\)

  \(\omega _L^2 = \frac{{\omega _{0L}^2}}{2} = {\left( {100\sqrt 2 \pi } \right)^2} \Leftrightarrow \frac{1}{{2{{\left( {100\sqrt 2 \pi } \right)}^2}}} = LC - \frac{{{R^2}{C^2}}}{2}\)

  Kết hợp hai phương trình trên ta tìm được

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  C = \frac{{\sqrt 3 {{.10}^{ - 3}}}}{\pi }F\\
  L = \frac{{{{10}^{ - 1}}}}{{\sqrt 3 \pi }}
  \end{array} \right.\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 19524

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA