AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng  trên điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là U1, U2, U3. Điều nào sau đây không thể xảy ra?

  • A. \({U_1} > U\)
  • B. \({U_1} > {U_3}\)
  • C. \({U_3} > U\)
  • D. \(U = {U_1} = {U_2} = {U_3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ biểu thức tính \({U^2} = U_1^2 + {\left( {{U_2} - {U_3}} \right)^2}\) ta dễ thấy \(U \ge {U_1}\)  nên A sai

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>