• Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = U\sqrt 2 \cos (2\pi ft)(V)\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,L,C không đổi, f thay đổi được. Khi tần số dòng điện là 50 Hz thì dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng. Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số của dòng điện đến giá trị bằng:

  • A. \(50\sqrt 2 Hz\)
  • B. 72 Hz
  • C. 34,72 Hz         
  • D. 60 Hz

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mạch R,L,C có f thay đổi.

  Khi f = 50Hz:  \(\frac{1}{{\omega C}} = 1,44\omega L \Rightarrow LC = \frac{1}{{1,44{\omega ^2}}} = \frac{1}{{1,{{44.100}^2}{\pi ^2}}}\)

  Tần số thay đổi để công suất tiêu thụ lớn nhất thì  \({\omega _0} = \frac{1}{{\sqrt {LC} }} \Rightarrow {f_0} = 60Hz\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC