YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện AB gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ C nối tiếp với nhau theo thứ tự trên., và có CR2 < 2L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức  \(U = U\sqrt 2 \cos \left( {\omega t} \right)\) trong đó U không đổi, \(\omega\) biến thiên. Điều chỉnh giá trị của \(\omega\) để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Khi đó  \({U_{Cma{\rm{x}}}} = \frac{5}{4}U\) . Gọi M là điểm nối giữa L và C. Hệ số công suất  của đoạn mạch AM là

  • A. \(\frac{1}{3}\)
  • B. \(\frac{2}{{\sqrt 7 }}\)
  • C. \(\sqrt {\frac{5}{6}} \)
  • D. \(\frac{1}{{\sqrt 3 }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đề cho:      

  \({U_{Cma{\rm{x}}}} = \frac{{5U}}{4} \Rightarrow {Z_C} = \frac{5}{4}Z\)       (1)

  Mặt khác khi: UCmax  ta có:  \(Z_C^2 = {Z^2} + Z_L^2\)   (2)

  Từ (1) và (2) suy ra:        \({Z_L} = \frac{3}{4}Z\)            (3)

  Thay (1) và (3) vào biểu thức của tổng trở  \(Z = \sqrt {{R^2} + {{\left( {{Z_L} - {Z_C}} \right)}^2}} \)  (4)

  Ta được:   \(R = \frac{{\sqrt 3 }}{2}{Z_L}\) 

  Hệ số công suất của đoạn mạch AM:

       \(\cos {\varphi _{AM}} = \frac{R}{{\sqrt {{R^2} + Z_L^2} }} = \frac{2}{{\sqrt 7 }}\)                                   

  RANDOM

Mã câu hỏi: 19510

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA