RANDOM
VIDEO

Bài tập 7 trang 158 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 158 sách GK Lý lớp 12

Phôtôn là gì?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 7

 
 
 • Khái niệm Phôtôn :

  • Phôtôn là một lượng tử năng lượng của dòng ánh sáng. Nó coi như một hạt ánh sáng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 158 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thi trang

  Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sang đơn sắc có bước sóng =0,5um, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5 . Tìm Khoảng cách từ vân sáng bậc ba đến vân tối thưa năm trên màn?

  Bài 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng có khoảng cách giữa 8 vân sáng liên tiếp là 8,4mm. Tại điểm M và N trên màn giao thoa cách vân trung tâm lần lượt là 5,2mm và 8,2mm là vân sáng hay vân tối? Bậc hay thứ bậc?

  Bài 3: Một ăn sáng đơn sắc khi chuyển từ thủy tinh vào nước thì tốc độ ánh sáng tăng 1,35 lần. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng này là 3/4. Khi ánh sáng này truyền từ thủy tinh ra không khí thì bước sóng của nó thay đổi như thế nào?

  Bài 4: Trong không khí Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Trên mang quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước 735nm; 490nm; bước sóng 1 và bước sóng 2. Tìm tổng giá trị bước sóng 1 + bước sóng 2.

  Bài 5: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai điểm M và N đối xứng qua vân trung tâm có hai vân sáng bậc 4. Dịch màn ra xa hai khe thêm một đoạn 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe. So với lúc chưa dịc chuyển màn, số vân sáng trên đoạn MN lúc này giảm đi bao nhiêu phân?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Long lanh

  Công thoát electron của một kim loại là A0, giới hạn quang điện của kim loại này là λ0. Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0.6λ0 vào tấm kim loại trên thì động năng băn đầu cực đại của các electron quang điện tính theo A0 là.

  A. (5/3)Ao B. (3/5)Ao. C. (3/2)Ao. D.(2/3)Ao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh
  Bài 13 (SGK trang 158)

  Giới hạn quang điện của kẽm là \(0,35 \mu m\). Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho \(1 eV = 1,6.10^{-9} J.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh
  Bài 12 (SGK trang 158)

  Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ \((0,75 \mu m)\) và vàng \((0,55 \mu m).\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào
  Bài 11 (SGK trang 158)

  Ánh sáng có bước sóng \(0,60\mu m\) có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?

  A. Xesi.

  B. Kali.

  C. Natri.

  D. Canxi.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú
  Bài 10 (SGK trang 158)

  Chọn câu đúng.

  Chiếu ánh sáng đơn sắc vào mặt một tấm đồng. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng.

  A. \(0,1 \mu m\)

  B. \(0,2 \mu m\)

  C. \(0,3 \mu m\)

  D. \(0,4 \mu m\) 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1