YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.11 trang 85 SBT Vật lý 12

Giải bài 30.11 tr 85 sách BT Lý lớp 12

Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19 J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là λ1 = 0,18 μm; λ2 = 0,21 μm và λ3 = 0,35 μm. Lấy h = 6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s.

Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó ?

A. Không có bức xạ nào trong ba bức xạ nói trên.

B. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 và λ3).

C. Hai bức xạ λ1 và λ2.

D. Chỉ có bức xạ λ1.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Hai bức xạ λ1 và λ gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.11 trang 85 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF