YOMEDIA

Bài tập 13 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 13 tr 158 sách GK Vật lí 12

Giới hạn quang điện của kẽm là \(0,35 \mu m\). Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho \(1 eV = 1,6.10^{-9} J.\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Nhận định và phương pháp: 

Bài 13 là dạng toán tính công thoát của êlectron bức ra khỏi kẽm, dữ kiện của đề bài cho ta là giới hạn quang điện \(\lambda _0\) của kẽm

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1:  Áp dụng công thức tính công thoát: 

   \(A=\frac{hc}{\lambda_0 }\)

  • Bước 2: Quy đổi đơn vị và thay số vào bài toán.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 13 như sau: 

 • Ta có :

  • Công thoát của êlectron khỏi kẽm:

A = \(hf_0\) =   = \(6,625.10^{-34}\) . = \(56,78.10^{-20}\) J

A =  ≈ 3,55 eV

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 13 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 158 SGK Vật lí 12 HAY thì click chia sẻ 
 • thùy trang

  Ánh sáng đơn sắc có tần số f1 chiếu tới tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm là U1. Nếu chiếu ánh sáng có tần số f2 thì hiệu điện thế hãm là

  A.\(U_1 -(f_2-f_1)h/e.\)

  B.\(U_1 +(f_2+f_1)h/e.\)

  C.\(U_1 -(f_2+f_1)h/e.\)

  D.\(U_1 +(f_2-f_1)h/e.\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

  A.Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

  B.Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

  C.Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

  D.Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về

  A.sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.

  B.sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô.

  C.cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.

  D.sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Chiếu ánh sáng trắng vào catôt có công thoát \(A=3,31.10^{-19}J\) có electron bật ra không? Nếu có thì tính vận tốc ban đầu cực đại của \(e\) quang điện.
  Cho \(h=6,625.10^{-34}Js;c=3.10^8m\text{/}s;m=9,1.10^{-31}kg\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm và có công suất bức xạ là 15,9 W. Trong 1 giây số phôtôn do ngọn đèn phát ra là

  A.5.1020.

  B.4.1020.

  C.3.1020.

  D.4.1019.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Giả sử các electron thoát ra khỏi catốt của tế bào quang điện đều bị hút về anốt, khi đó dòng quang điện có cường độ I = 0,32 mA. Số electron thoát ra khỏi catốt trong mỗi giây là

  A.2.1015 . 

  B.2.1017.

  C.2.1019.

  D.2.1013.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ = 0,56 μm vào catốt một tế bào quang điện. Biết Ibh = 2 mA. Số electron quang điện thoát khỏi catôt trong mỗi phút là bao nhiêu?

  A.7,5.1017 hạt.

  B.7,5.1019 hạt.

  C.7,5.1013 hạt.

  D.7,5.1015 hạt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
AMBIENT
?>