YOMEDIA
NONE

Bài tập 13 trang 158 SGK Vật lí 12

Giải bài 13 tr 158 sách GK Vật lí 12

Giới hạn quang điện của kẽm là \(0,35 \mu m\). Tính công thoát của êlectron khỏi kẽm theo đơn vị jun và eV. Cho \(1 eV = 1,6.10^{-9} J.\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Nhận định và phương pháp: 

Bài 13 là dạng toán tính công thoát của êlectron bức ra khỏi kẽm, dữ kiện của đề bài cho ta là giới hạn quang điện \(\lambda _0\) của kẽm

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1:  Áp dụng công thức tính công thoát: 

   \(A=\frac{hc}{\lambda_0 }\)

  • Bước 2: Quy đổi đơn vị và thay số vào bài toán.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 13 như sau: 

 • Ta có :

  • Công thoát của êlectron khỏi kẽm:

A = \(hf_0\) =   = \(6,625.10^{-34}\) . = \(56,78.10^{-20}\) J

A =  ≈ 3,55 eV

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 13 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 158 SGK Vật lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON