YOMEDIA
NONE

Bài tập 12 trang 158 SGK Vật lý 12

Giải bài 12 tr 158 sách GK Lý lớp 12

Tính lượng tử năng lượng của các ánh sáng đỏ \((0,75 \mu m)\) và vàng \((0,55 \mu m).\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

Nhận định và phương pháp: 

Bài 12 là dạng bài đề bài cho bước sóng và yêu cầu ta tính giá trị  lượng tử năng lượng tương ứng với các bước sóng đó.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1:  Áp dụng công thức tính năng lượng: \(\varepsilon = hf = h.\frac{c }{\lambda }.\)

  • Bước 2: Quy  đổi đơn vị và thay giá trị của từng bước sóng vào công thức

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 12 như sau: 

 • Ta có :

  • Với \(\lambda _0\) = 0,75 μm thì \(\varepsilon _d = h.\frac{c }{\lambda_{d} }= 6,625.10^{-34}.\frac{3.10^{8}}{0,75.10^{-6}}= 26,5.10^{-20} J.\)   

  • Với  \(\lambda _0\)  = 0,55 μm thì \(\varepsilon _d = h.\frac{c }{\lambda_{d} }= 6,625.10^{-34}.\frac{3.10^{8}}{0,55.10^{-6}}= 36,14.10^{-20} J.\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 12 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 158 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON