YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.12 trang 85 SBT Vật lý 12

Giải bài 30.12 tr 85 sách BT Lý lớp 12

Khi nói về thuyết lượng tử, phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Năng lượng của phôtôn càng nhỏ thì cường độ của chùm sáng càng nhỏ.

B. Năng lượng của phôtôn càng lớn thì tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ.

C. Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tuỳ thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.12 trang 85 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF