YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.19 trang 86 SBT Vật lý 12

Giải bài 30.19 tr 86 sách BT Lý lớp 12

Một chùm sáng da cam , song song, không đơn sắc, có hai thành phần là ánh sáng đỏ (0,75 μm) và ánh sáng vàng (0,55 μm). Cường độ chùm sáng là 1 W/m2. Ta hiểu cường độ của chùm sáng là năng lượng ánh sáng mà ánh sáng tải qua một đơn vị diện tích, đặt vuông góc với các tia sáng, trong một đơn vị thời gian. Cho rằng cường độ ánh sáng đỏ và cường độ của thánh phần ánh sáng vàng trong chùm sáng là như nhau. Tính số photon ánh sáng đỏ và ánh sáng vàng chuyển qua diện tích 1 cm2, đặt vuông góc với các tia sáng trong chùm , trong một đơn vị thời gian. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Lượng tử năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ :

\({\varepsilon _d} = \frac{{hc}}{{{\lambda _d}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{75.10}^{ - 6}}}} = 2,{65.10^{ - 19}}J\)

Số phôtôn ánh sáng đỏ chuyển qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian :

\({N_d} = \frac{{{P_d}}}{{{\varepsilon _d}}} = \frac{{0,5}}{{2,{{65.10}^{ - 19}}}} = 1,{88.10^{18}}{\mkern 1mu} photon/{m^2}.s\)

Lượng tử năng lượng của phôtôn ánh sáng vàng :

\({\varepsilon _v} = \frac{{hc}}{{{\lambda _v}}} = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{55.10}^{ - 6}}}} = 3,{61.10^{ - 19}}J\)

Số phôtôn ánh sáng vàng chuyển qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian :

\({N_v} = \frac{{{P_v}}}{{{\varepsilon _v}}} = \frac{{0,5}}{{3,{{61.10}^{ - 19}}}} = 1,{38.10^{18}}{\mkern 1mu} photon/{m^2}.s\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.19 trang 86 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF