YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.20 trang 86 SBT Vật lý 12

Giải bài 30.20 tr 86 sách BT Lý lớp 12

Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 μm. Công suất của nguồn là 25W.

a) Tính số phôtôn mà nguồn phát ra trong 1s.

b) Chiếu dòng ánh sáng do nguồn phát ra vào mặt một tấm kẽm (có giới hạn quang điện là 0,35 μm). Cho rằng năng lượng mà quang êlectron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Hãy tính động năng này.

Lấy h = 6,62.10-34J.s; c = 3.108m/s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Năng lượng của một phôtôn ánh sáng bước sóng λ = 0,30 μm:

\(\varepsilon = hf = \frac{{hc}}{\lambda } = \frac{{6,{{62.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{30.10}^{ - 6}}}} = 6,{62.10^{ - 19}}J\)

Công suất của đèn P = 25W là năng lượng mà N phôtôn tải đi trong 1s:

\(N = \frac{{25}}{{6,{{62.10}^{ - 19}}}} \approx 3,{77.10^{ - 19}}\,photon/s\)

b) Hệ thức giữa công thoát A của êlectron và giới hạn quang điện λ0 của kim loại đó là:

\(\begin{array}{l} A = \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}} = \frac{{6,{{62.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{35.10}^{ - 6}}}} = 5,{67.10^{ - 19}}J\\ {W_d}\; = \varepsilon - A = 6,{62.10^{ - 19}}\; - {\rm{ }}5,{67.10^{ - 19}}\; = 0,{95.10^{ - 19}}J \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.20 trang 86 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Trần Thị Trang

  Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 546 nm vào bề mặt catôt của một tế bào quang điện, có Ibh = 2 mA. Công suất phát xạ là P = 1,515 W. Tính hiệu suất lượng tử.

  A.30,03.10-2 %.

  B.42,25.10-2 %.

  C.51,56.10-2 %.

  D.62,25.10-2 %.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Kim loại dùng làm catôt của tế bào quang điện có công thoát electron là 1,8 eV. Chiếu vào catôt một ánh sáng có bước sóng λ = 600 nm từ một nguồn sáng có công suất 2 mW. Tính cường độ dòng quang điện bảo hoà. Biết cứ 1000 hạt phôtôn tới đập vào catôt thì có 2 electron bật ra.

  A.1,93.10-6 A.

  B.0,193.10-6 A.

  C.19,3 mA.

  D.1,93 mA.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Chọn phát biểu đúng.

  Với một bức xạ có bước sóng thích hợp thì cường độ dòng quang điện bão hoà

  A.triệt tiêu, khi cường độ chùm sáng kích thích nhỏ hơn một giá trị giới hạn.

  B.tỉ lệ với bình phương cường độ chùm sáng.

  C.tỉ lệ với căn bậc hai của cường độ chùm sáng.

  D.tỉ lệ với cường độ chùm sáng.

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • Van Tho

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện.

  A.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.

  B.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích.

  C.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện không phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

  D.Động năng ban đầu cực đại của các êlectron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại làm catôt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Công thoát electron của một kim loại là A = 4 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

  A.0,28 µm.

  B.0,31 µm.

  C.0,35 µm.

  D.0,25 µm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

  A.0,6 μm.

  B. 0,3 μm.

  C. 0,4 μm.

  D. 0,2 μm.

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 • thu thủy

  Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện không xảy ra với các kim loại nào sau đây?

  A.Kali và đồng.

  B.Canxi và bạc.

  C.Bạc và đồng.

  D.Kali và canxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  giới hạn quang điện của kẽm là 0,36 micro m, công thoát e của kẽm lớn hơn natri 1,4 lần. giới hạn quang điện của natri là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  một tb quang điện có catot làm bằng asen có công thoát e là 5,15 ev

  a. nếu chiếu chùm sáng đơn sắc có tần số f=1015 Hz vào tế bào quang điện đó thì có xảy ra hiện tượng quang điện k? vì sao

  b.thay chùm sáng trên bằng chùm sáng đơn sắc khác có bước sóng o,20 micro m, xác định vận tốc cực đại của e khi nó vừa bị bật ra khỏi catot

  c. biết cường độ dòng quang điện bão hòa là 4,5 micro A, công suất chùm bức xạ là 3mW. tính hiệu suất lượng tử

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  chiếu 1 bức xạ điện tưf có bước sóng nam đa vào catot của 1 tế bào quang điện. biết công thoát e cua KL làm catot là 3 eV và các e bắn ra với vận tôc ban đầu cực đại là 7.105 m/s, xác định bước sóng của bức xạ điện từ đó và cho biết bức xạ điện từ đó thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  đối catot của ống rơnghen được làm nguội bởi nguồn nước chảy luồn phía bên trong.

  Nhiệt độ của lối ra cao hơn nhiệt độ lối vào là 10 oC. Coi rằng 99,9% lượng eletron chuyển thành nhiệt làm nóng 

  đối catot. Ống ronghen phát ra những tia có tần số lớn nhất là 5*10^18 Hz. Dòng quang điện qua ống bằng 8 mA.

  Nhiệt dung và khối lượng riêng của dòng nước là c= 4186 J/kg.độ.   D= 1000 kg/m^3

  Lưu lượng nước chảy trong ống là:

  A. 1 cm^3/s                B. 2 cm^3/s                C. 3cm^3/s                      D. 4 cm^3/s  

  đáp án: D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  người ta dùng 1 loại laze CO2 có công suất P= 10 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào lỗ mổ sẽ làm cho nước

  ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Chùm laze có đường kính r= 0,1 mm và di chuyển với vân tốc v= 0,5 cm/s

  trên bề mặt của mô mềm. Nhiệt dung riêng của nước c= 4180 J/kg. độ , nhiệt hóa hơi của nước: L= 2260 J/kg

  nhiệt độ cơ thể là t1=37 oC. Chiều sâu của vết cắt là: 

  A. 1mm                              B. 2mm                    C. 3mm                          D. 4mm

  đáp án D

  hướng làm của em là   

  ta có t2=100 oC.             Q1 = m*c* (t2-t1)                                 (vs m là khối lượng của nước)

  Q2= mL                                 (vs m là khối lượng của nước)

  Q= Q1 + Q2 = Pt          suy ra m=...      nhưng đề bài có phải thiếu dư kiện t (thời gian) phải không thầy

    mặt khác giả sử nếu tính được m   ta suy ra V =   s.h                       (s là diện tích đáy hình tròn,   h là chiều sâu vết cắt cần tìm)

  vậy đề bài cho vận tốc để làm gì ạ. mong thầy giải thích giúp em ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  công thoát electron khỏi kL natri là 2,48 eV. 1 tế bào quang điện có catot làm bằng natri khi được chiếu sáng bằng chùm bức xạ có bước sóng 0,36 micromet thì cho 1 dòng quang điện có cường độ bão hòa là 3 microA tính:

  a. giới hạn quang điện của natri 

  b. vận tốc ban đầu cực đại của e quang điện

  c. số e bứt ra khỏi catot trong 1 giây

  d.điện áp hãm để làm triệt tiêu dòng quang điện

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Chiếu chùm bức xạ điện từ có tần số f=5,76. 1014 Hz, vào 1 miếng kim loại cô lập thì các quang electron có vận tốc ban đầu cực đại là v=0,4. 106(m/s)

  a. tính công thoát e và bước sóng giới hạn quang điện của kim loại

  b. tìm bước sóng của bức xạ điện từ chiếu vào miếng kL để điện thế cực đại của nó là 3V cho h=6,625. 10-34(Js) , c= 3.108 (m/s), trị tuyệt đối của e=1,6.10-19 (C)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Trong bài lượng tử ánh sáng em đọc có câu:  'lọ thủy tinh màu xanh sẽ hấp thụ ít ánh sáng xanh'

  vậy có thể kết luận là lọ thủy tinh màu gì sẽ hấp thụ ít ánh sáng màu đấy không ạ?

  và nếu quy rộng ra thì vật màu gì sẽ hấp thụ ít ánh sáng màu đấy được không ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Một ống Rơn-ghen hoạt động với U= 50 kV . I= 5mA. Giả thiết cứ 1% năng lượng của chùm e được chuyển hóa thành năng

  lượng của tia X. Biết e phát ra khỏi catot với v=0

  Catot được làm nguội bằng dòng nước có nhiệt độ ban đầu t1= 10oC. Tìm lưu lượng nước (lít/phút) phải dùng để giữ cho nhiệt

  độ catot không thay đổi. Biết khi ra khỏi ống Rơn-ghen thì nhiệt độ của nước là t2= 25oC.. Nhiệt dung của nước là 4200J/(kg.K)

  khối lượng riêng của nước D= 1000 kg/m3

  đáp án: 0,23 (lít/phút)

  giải 

  Q= UI * 0,99 = m*c* đenta t  =   m * 4200/273 * 15                ( với m là khối lượng nước)

  thầy xem hướng làm của em đúng không ạ.   từ m chuyển về lưu lượng nước ra sao thầy tính giúp em với ạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Electron quang điện có động năng ban đầu cực đại khi

  A. photon ánh sáng tới có năng lượng lớn nhất

  B. công thoát electron có năng lượng nhỏ nhất

  C. năng lượng mà electron thu được lớn nhất

  D. năng lượng mà electron bị mất đi là nhỏ nhất

  đáp án: D.

  em phân vân giữa 2 đáp án C và D.         

  đáp án C: năng lượng e thu được chả phải bằng E(ép-xilon) - A = Wđ max   sao ạ 

   đáp án D: năng lượng electron bị mất là sao ạ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Bán kính quỹ đạo tăng 9lần thì n = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Các mức năng lượng của ntử hidro ở trạng thái dừng đk xác định bằng côg thức E= -13,6 / n(eV) với n là số nguyên . N=1 ứg vs mức cơ bản K ; n =2;3;4... ứg vs mức kích thích L M N .tính bước sóg dài nhất trong dãy Banme và bước sóng ngắn nhất trong dãy pasen

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho E= -13,6 ev ; E= -3.4eV ; E= -1.5eV .bước sóg dài nhất của bxạ trong dãy Laiman là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF