YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 158 SGK Vật lý 12

Giải bài 11 tr 158 sách GK Lý lớp 12

Ánh sáng có bước sóng \(0,60\mu m\) có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?

A. Xesi.

B. Kali.

C. Natri.

D. Canxi.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 11

Nhận định: 

Tương tự như bài 10, Bài 11 cũng là 1 dạng câu hỏi lý thuyết để kiểm tra về điều kiện xảy ra Hiện tượng quang điện

Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra ⇔ \(\lambda \leq \lambda _0\)

Ta cần xem lại bảng 30.1 (SGK trang 155) để tìm hiểu về giới hạn quang điện của 1 số kim loại là Xesi, kali, Natri, Canxi 

Lời giải: 

  • Giới hạn quang điện của canxi \(\lambda_0 =0,75 \mu m> 0,60\mu m\) nên xảy ra hiện tượng quang điện. 

  • Giới hạn quang điện của Xesi, kali, Natri \(< 0,60\mu m\) nên không xảy ra hiện tượng quang điện. 

Kết luận: ánh sáng có bước sóng \(0,60\mu m\) trên chỉ có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với canxi.

⇒ Đáp án A.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 11 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 11 trang 158 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON