YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.16 trang 86 SBT Vật lý 12

Giải bài 30.16 tr 86 sách BT Lý lớp 12

Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV). Cho h = 6,625.10-34h J.s; c = 3.108 m/s; e = -1,6.10-19C. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo bài ra ta có:

\(A = \frac{{hc}}{\lambda } = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{3.10}^{ - 6}}}} = 6,{62.10^{ - 19}}J = 4,14eV\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.16 trang 86 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF