YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 30.18 trang 86 SBT Vật lý 12

Giải bài 30.18 tr 86 sách BT Lý lớp 12

Cho biết công thoát electron khỏi kẽm là \(3,55 \pm 0,01{\mkern 1mu} eV\). Ánh sáng có bước sóng nằm trong khoảng nào có khả năng gây ra hiện tượng quang điện ở kẽm? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Công thức liện hệ giữa công thoát electon khỏi một kim loại và giới hạn quang điện của kim loại đó là

\(A = \frac{{hc}}{\lambda }\)

Lấy đạo hàm hai vế theo λ:

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&\begin{array}{l} \frac{{dA}}{{d\lambda }} = - \frac{{hc}}{{{\lambda ^2}}} = - \frac{A}{\lambda }\\ \Rightarrow \left| {dA} \right| = \frac{A}{\lambda }d\lambda \end{array}\\ {}&{\lambda = \frac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{3,55.1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 3,{{5.10}^{ - 7}}m = 0,35\mu m}\\ {}&{\left| {d\lambda } \right| = \frac{{3,{{5.10}^{ - 7}}}}{{3,55.1,{{6.10}^{ - 19}}}}.0,01.1,{{6.10}^{ - 19}} = 0,001\mu m} \end{array}\)

Vậy: \(\lambda = \left( {3,5 \pm 0.001} \right)\mu m\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30.18 trang 86 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF