ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 158 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 158 sách GK Lý lớp 12

Lượng tử năng lượng là gì?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Khái niệm Lượng tử năng lượng: Lượng tử  năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay một phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định được gọi là lượng tử năng lượng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 158 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1