YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 8 tr 48 sách GK Toán 9 Tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác định các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất nào đồng biến, nghịch biến

a) \(y = 1 - 5x\)                        b) \(y = -0,5x\)

c) \(y = \sqrt{2}(x - 1) + \sqrt{3}\)       d) \(y = 2x^2 + 3\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Với dạng bài 8 này, các bạn sẽ được nhận biết cụ thể hơn về hàm số bậc nhất cũng như các hệ số và tính đơn điệu của chúng.

Câu a:

\(y = 1 - 5x\) là một hàm số bậc nhất với \(a = -5, b = 1\). Đó là một hàm số nghịch biến vì \(-5 < 0\)

Câu b:

\(y = -0,5x\) là một hàm bậc nhất với \(a = -0,5, b = 0\). Đó là một hàm số nghịch biến vì \(-0,5 < 0\)

Câu c:

\(y = \sqrt{2}(x - 1) + \sqrt{3}\) là một hàm số bậc nhất với \(a = \sqrt{2}, b = \sqrt{3}-\sqrt{2}\). Đó là một hàm số đồng biến vì \(\sqrt{2} > 0\)

Câu d:

\(y = 2x^2 + 3\) không phải là một hàm số bậc nhất vì nó không có dạng \(y = ax + b, a\neq 0\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON