YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 13 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 13 tr 48 sách GK Toán 9 Tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

a) \(y=\sqrt{5 - m}(x - 1)\)

b) \(y=\frac{m + 1}{m - 1} x + 3,5\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

Nhắc lại lí thuyết ở bài 13: Muốn cho một hàm số là hàm số bậc nhất thì nó phải có dạng \(y = ax + b,a \neq 0\). Do đó:

Câu a:

\(y=\sqrt{5 - m}(x - 1)\) trở thành hàm số bậc nhất thì:

\(5-m>0\Leftrightarrow m<5\)

Câu b:

\(y=\frac{m + 1}{m - 1} x + 3,5\) trở thành hàm số bậc nhất thì:

\(\left\{\begin{matrix} \frac{m+1}{m-1}\neq 0\\ m-1\neq 0 \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow m\neq \pm 1\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON