YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.2 trang 63 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.2 trang 63 SBT Toán 9 Tập 1

Trong các hàm số bậc nhất dưới đây, hàm số đồng biến là:

\(\begin{array}{l}
A.y = \frac{{5 - 3x}}{2} + 7\\
B.y = \frac{1}{2} - \frac{{3 + x}}{5}\\
C.y = \frac{{7 + 3x}}{3} - 5\\
D.y = 13 - \frac{{3x + 1}}{5}
\end{array}\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.2 trang 63 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON