YOMEDIA

Bài tập 9 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 9 tr 48 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = (m - 2)x + 3\). Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến

b) Nghịch biến

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Bài 9 xác định cho chúng ta dấu hiệu nhận biết cũng như cách để biết được hàm số đồng biến hay nghịch biến, đó là hệ số a.

Nếu a dương thì hàm số đồng biến trên tập số thực.

Nếu a âm thì hàm số nghịch biến trên tập số thực.

Câu a: Hàm số: \(y = (m - 2)x + 3\) đồng biến trên R:

\(\Leftrightarrow m-2>0\Leftrightarrow m>2\)

 

Câu b: Hàm số: \(y = (m - 2)x + 3\) nghịch biến trên R:

\(\Leftrightarrow m-2<0\Leftrightarrow m<2\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA