ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 11 trang 62 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 11 trang 62 SBT Toán 9 Tập 1

Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất?

a) \(y = \left( {\sqrt {m - 3} } \right)x + \frac{2}{3}\)

b) \(S = \frac{1}{{m + 2}}t - \frac{3}{4}\) (t là biến số)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Hàm số y = x + 2/3 là hàm số bậc nhất khi hệ số của x là a = ≠ 0

Ta có:  m - 3 ≠ 0 ⇔ m – 3 > 0 ⇔ m > 3

Vậy khi m > 3 thì hàm số y = ( )x + 2/3 là hàm số bậc nhất.

b. Hàm số S =  t - 3/4 là hàm số bậc nhất khi hệ số của t là a =  ≠ 0

Ta có:  ≠ 0 ⇔ m + 2 ≠ 0 ⇔ m ≠ -2

Vậy khi m ≠ -2 thì hàm số S = t - 3/4 là hàm số bậc nhất.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 62 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1