YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.4 trang 63 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.4 trang 63 SBT Toán 9 Tập 1

Cho hàm số \(y = \frac{{\sqrt m  + \sqrt 5 }}{{\sqrt m  - \sqrt 5 }}x + 2010\)

a) Với điều kiện nào của m thì hàm số đã cho là hàm số bậc nhất.

b) Tìm các giá trị của m để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) √m xác định khi m ≥ 0 (1)

√m - √5 ≠ 0 khi m ≥ 0 và m ≠ 5 (2).

Vậy điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất là m ≥ 0 và m ≠ 5.

b) Với điều kiện m ≥ 0 và m ≠ 5 thì √m + √5 > 0. Do đó, điều kiện để hàm số đã cho là hàm số bậc nhất đồng biến trên R là: √m - √5 > 0, suy ra √m > √5 ⇔ m > 5.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.4 trang 63 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON