YOMEDIA

Bài tập 14 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 14 tr 48 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = (1 - \sqrt{5}) x - 1\)

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao ?

b) Tính giá trị của y khi \(x = 1 + \sqrt{5}\)

c) Tính giá trị của x khi \(y = \sqrt{5}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Bài 14 yêu cầu chúng ta nhận biết hàm đồng biến hay nghịch biến và thay thế giá trị của tung độ để tìm ra hoành độ và ngược lại.

Câu a:

Ta có: \(1<\sqrt{5}\Leftrightarrow 1-\sqrt{5}<0\)

Vậy hàm số \(y = (1 - \sqrt{5}) x - 1\) nghịch biến trên R.

Câu b: Ta có:

\(x = 1 + \sqrt{5}\)

\(\Rightarrow y=(1-\sqrt{5})(1+\sqrt{5})-1=-4-1=-5\)

Câu c: Ta có:

\(y=\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow \sqrt{5}=(1-\sqrt{5})x-1\Leftrightarrow x=\frac{1+\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}}=-\frac{3+\sqrt{5}}{2}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA