ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 14 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 14 tr 48 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số bậc nhất \(y = (1 - \sqrt{5}) x - 1\)

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R? Vì sao ?

b) Tính giá trị của y khi \(x = 1 + \sqrt{5}\)

c) Tính giá trị của x khi \(y = \sqrt{5}\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

 
 

Bài 14 yêu cầu chúng ta nhận biết hàm đồng biến hay nghịch biến và thay thế giá trị của tung độ để tìm ra hoành độ và ngược lại.

Câu a:

Ta có: \(1<\sqrt{5}\Leftrightarrow 1-\sqrt{5}<0\)

Vậy hàm số \(y = (1 - \sqrt{5}) x - 1\) nghịch biến trên R.

Câu b: Ta có:

\(x = 1 + \sqrt{5}\)

\(\Rightarrow y=(1-\sqrt{5})(1+\sqrt{5})-1=-4-1=-5\)

Câu c: Ta có:

\(y=\sqrt{5}\)

\(\Rightarrow \sqrt{5}=(1-\sqrt{5})x-1\Leftrightarrow x=\frac{1+\sqrt{5}}{1-\sqrt{5}}=-\frac{3+\sqrt{5}}{2}\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 48 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1