ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 12 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 12 tr 76 sách GK Toán 9 Tập 1

Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn 450: \(sin 60^{\circ},cos75^{\circ}, sin52^{\circ}30', cotg82^{\circ}, tg80^{\circ}.\)

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12

 
 

Ở bài 12 này, ta cần vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

\(sin60^o=cos(90^o-60^o)=cos30^o\)

\(cos75^o=sin(90^o-75^o)=sin15^o\)

\(sin52^o30'=sin52,5^o=cos(90^o-52,5^o)=cos37,5^o\)

\(cot82^o=tan(90^o-82^o)=tan8^o\)

\(tan80^o=cot(90^o-80^o)=cot10^o\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 76 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1