ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.14 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.14 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = \(\frac{1}{3}\)BC. Hãy tính sinC, cosC, tgC, cotgC.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Do AB= \(\frac{1}{3}\)BC nên

\(\sin C = \frac{{AB}}{{BC}} = \frac{1}{3}\)

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.14 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1