RANDOM
VIDEO

Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 15 tr 77 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết \(cosB=0,8\); hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: sử dụng bài tập 14.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

 
 

Để giải bài 15 này, ta sẽ sử dụng bài tập 14 vừa giải để giải bài toán này, các bạn có thể vẽ hình và có thể không cũng được.

Vì tam giác ABC vuông tại A nên góc C nhọn. Vì thế:

\(sinC>0;cosC>0;tanC>0;cotC>0\)

Ta có: 

\(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}=90^o\)

\(\Rightarrow sinC=cosB=0,8\)

Lại có:

\(sin^2C+cos^2C=1\Rightarrow cos^2C=1-sin^2C=1-0,8^2=0,36\)

\(\Rightarrow cosC=0,6(cosC>0)\)

\(\Rightarrow tanC=\frac{sinC}{cosC}=\frac{0,8}{0,6}=\frac{4}{3}\)

\(\Rightarrow cotC=\frac{cosC}{sinC}=\frac{0,6}{0,8}=\frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Trần

  Cho tam giác ABC vuông tại A có 2 trung tuyến AM =6 cm và BN=9 cm.Tính AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  khanh nguyen

  Cho tam giác ABC có gócA=90 độ ,kẻ phâc giác BD .Biết AD=1 cm,BD= căn 10 cm.Tính BC.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Cho tam giác ABC có \(\widehat{A}< 90^o\). CMR \(S_{\Delta ABC} =\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin A\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Cho hình chữ nhật ABCD có AB=m.AD (m>0), điểm E thuộc cạnh BC, đường thẳng AE cắt DC tại F. C/m: \(\frac{^{m^2}}{AB^2}=\frac{m^2}{AE^2}+\frac{1}{AF^2}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  \(choA=\dfrac{3sin^2a+sos^2a}{4sin^2a+3cos^2a}\)

  biet sina=\(\dfrac{8}{17}\)

  tinh A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1