YOMEDIA

Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 15 tr 77 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết \(cosB=0,8\); hãy tính các tỷ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: sử dụng bài tập 14.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15

Để giải bài 15 này, ta sẽ sử dụng bài tập 14 vừa giải để giải bài toán này, các bạn có thể vẽ hình và có thể không cũng được.

Vì tam giác ABC vuông tại A nên góc C nhọn. Vì thế:

\(sinC>0;cosC>0;tanC>0;cotC>0\)

Ta có: 

\(\widehat{ABC}+\widehat{ACB}=90^o\)

\(\Rightarrow sinC=cosB=0,8\)

Lại có:

\(sin^2C+cos^2C=1\Rightarrow cos^2C=1-sin^2C=1-0,8^2=0,36\)

\(\Rightarrow cosC=0,6(cosC>0)\)

\(\Rightarrow tanC=\frac{sinC}{cosC}=\frac{0,8}{0,6}=\frac{4}{3}\)

\(\Rightarrow cotC=\frac{cosC}{sinC}=\frac{0,6}{0,8}=\frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>