YOMEDIA

Bài tập 2.3 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.3 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

A. \(tg\alpha  = \frac{b}{a}\)

B. \(tg\alpha  = \frac{b}{c}\)

C. \(tg\alpha  = \frac{b}{h}\)

D. \(tg\alpha  = \frac{h}{b'}\)

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.3 trang 109 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA