ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 2.20 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.20 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Trong hình thang vuông ABCD với các đáy AD, BC có ∠A = ∠B = 900, ∠(ACD) = 900. BC = 4cm, AD = 16cm. Hãy tìm các góc C và D của hình thang.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 9 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 9

Kẻ đường cao CH của tam giác ACD vuông tại C. Khi đó

AH = BC = 4, HD = AD – AH = 12.

Từ đó

HC2 = HA.HD = 48, vậy HC = 4√3.

Trong tam giác vuông HCD, ta có

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.20 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Kim Ngan
  Bài 28 (Sách bài tập trang 107)

  Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^0\)?

                            \(\sin75^0;\cos53^0;\sin47^020';tg62^0;cotg82^045'\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Vân
  Bài 24 (Sách bài tập trang 106)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 6 cm, \(\widehat{B}=\alpha\) (h.9).

  Biết \(tg\alpha=\dfrac{5}{12}\). Hãy tính :

  a) Cạnh AC

  b) Cạnh BC 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Bài 21 (Sách bài tập trang 106)

  Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn bằng \(40^0\) rồi viết các tỉ số lượng giác của góc \(40^0\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Cho tam giác ABC vuông tại A và góc ABC= 60 độ. Lấy M thuộc BC sao cho AB+BM=AC+CM. Tính góc CAM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ah'ss Min'ss

  Cho cos x = 2 sin x 

  Tính sin x . cos x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1