YOMEDIA

Bài tập 2.12 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 2.12 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1

Cho sinα = 1/2. Hãy tìm cosα, tgα, cotgα (00< α < 900).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\({\cos ^2}\alpha  = 2 - {\sin ^2} = \frac{3}{4}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.12 trang 110 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Nhật Minh

  Bài 2.21 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 111)

  Tính các góc của một hình thoi, biết hai đường chéo của nó có độ dài là \(2\sqrt{3}\) và \(2\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Bài 2.20 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Trong hình thang vuông ABCD với các đáy là AD, BC có \(\widehat{A}=\widehat{B}=90^0;\widehat{ACD}=90^0;BC=4cm;AD=16cm\). Hãy tìm các góc C và D của hình thang ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Bài 2.19 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Tính giá trị biểu thức :

  a) \(\dfrac{3cotg60^0}{2\cos^230^0-1}\)

  b) \(\dfrac{\cos60^0}{1+\sin60^0}+\dfrac{1}{tg30^0}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Bài 2.18 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho góc nhọn \(\alpha\) :

  a) Chứng minh rằng :

                              \(\dfrac{1-tg\alpha}{1+tg\alpha}=\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}\)

  b) Cho \(tg\alpha=\dfrac{1}{3}\). Tính :

                               \(\dfrac{\cos\alpha-\sin\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Bài 2.17 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 110)

  Cho tứ giác ABCD có \(\alpha\) là góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

  Chứng minh rằng :

                               \(S_{ABCD}=\dfrac{1}{2}AC.BD.\sin\alpha\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA