AMBIENT

Bài tập 17 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 17 tr 77 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm giá trị của x trong hình 23:

Hình 23 bài 17 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Với bài toán 17 này, ta sẽ tính giá trị liên quan trước khi tìm giá trị x bằng cách sử dụng định lí Pytago.

Vẽ lại hình và gọi tên các điểm ta có:

tìm x bài 17 toán lớp 9 tập 1

Vậy độ dài AC chính là x cần tìm.

Xét tam giác BHA vuông tại H có:

\(\left\{\begin{matrix} \widehat{ABC}=45^o\\ BH\perp HA \end{matrix}\right.\)

Vậy tam giác ABH vuông cân tại H.

\(\Rightarrow BH=AH=20\)

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác AHC vuông tại H ta có:

\(AC=\sqrt{AH^2+HC^2}=\sqrt{20^2+21^2}=29\)

Vậy \(x=29\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 77 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>