YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 49 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 49 tr 22 sách GK Toán 8 Tập 1

Tính nhanh:

a)\(\;37,5.6,5-7,5.3,4-6,6.7,5 + 3,5.37,5\)

b) \({45^2} + {40^2}-{15^{2\;}} + 80.45\)

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {37,5.6,5-7,5.3,4-6,6.7,5 + 3,5.37,5}\\ { = \left( {37,5.6,5 + 3,5.37,5} \right) - \left( {7,5.3,4 + 6,6.7,5} \right)}\\ { = 37,5\left( {6,5 + 3,5} \right) - 7,5\left( {3,4 + 6,6} \right)}\\ { = 37,5.10 - 7,5.10}\\ { = 375 - 75{\rm{ }} = {\rm{ }}300.} \end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} {45^2} + {40^2}-{15^{2\;}} + 80.45{\rm{ }}\\ = {45^2}+ 2.40.45 + {40^2}-{15^{2\;}} \end{array}\\ \begin{array}{l} = {\left( {40 + 45} \right)^2}-{15^2}\;\\ = {85^2}-{15^2}\;\\ = \left( {85-15} \right)\left( {85 + 15} \right){\rm{ }}\\ = 70.100 = 7000. \end{array} \end{array}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON