YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 48 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 48 tr 22 sách GK Toán 8 Tập 1

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) \(x^2 + 4x - y^2 + 4\);

b) \(3x^2 + 6xy + 3y^2- 3z^2\);

c) \(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2\).

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x2 + 4x – y2 + 4 = (x2 + 4x + 4) - y2

= (x + 2)2 – y2 = (x + 2 – y)(x + 2 + y)

Câu b:

3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2 = 3[(x2 + 2xy + y2) – z2]

= 3[(x + y)2 – z2] = 3(x + y – z)(x + y + z)

Câu c:

x2 – 2xy + y2 – z2 + 2zt – t2 = (x2 – 2xy + y2) – (z2 – 2zt + t2)

= (x – y)2 – (z – t)2

= [(x – y) – (z – t)] . [(x – y) + (z – t)]

= (x – y – z + t)(x – y + z – t)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 22 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON