YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 50 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 50 tr 23 sách GK Toán 8 Tập 1

Tìm x, biết:
a) \(x\left( {x - 2} \right) + x - 2 = 0;\)

b)\(5x\left( {x{\rm{ }} - {\rm{ }}3} \right){\rm{ }} - {\rm{ }}x{\rm{ }} + {\rm{ }}3{\rm{ }} = {\rm{ }}0;\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

x(x - 2) + x - 2 = 0

(x - 2)(x + 1) = 0

Hoặc x - 2 = 0 => x = 2

Hoặc x + 1 = 0 => x = -1

Vậy x = -1; x = 2

Câu b:

5x(x - 3) - x + 3 = 0

5x(x - 3) - (x - 3) = 0

(x - 3)(5x - 1) = 0

Hoặc x - 3 = 0 => x = 3

Hoặc 5x - 1 = 0 => x = 1/5.

Vậy x = 1/5; x = 3.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50 trang 23 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF