ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính giá trị biểu thức A=-1^2+2^2-3^2+4^2-...-2017^2+2018^2

1)tính giá trị biểu thức:

a)A=-1^2+2^2-3^2+4^2-...-2017^2+2018^2

b)B=1^2-2^2+3^2-4^2+...-2004^2+2005^2

c)C=(2+1)*(2^2+1)*...*(2^128+1)

d)D=(5+1)*(5^2+1)*...*((5^2004+1)-5^2008

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, \(A=-1^2+2^2-3^2+4^2-...-2017^2+2018^2\)

  \(=\left(2^2-1^2\right)+\left(4^2-3^2\right)+...+\left(2018^2-2017^2\right)\)

  \(=\left(1+2\right)\left(2-1\right)+\left(3+4\right)\left(4-3\right)+...+\left(2017+2018\right)\left(2018-2017\right)\)

  \(=1+2+3+4+...+2017+2018\)

  \(=\dfrac{\left(2018+1\right).2018}{2}=2037171\)

  Vậy A=2037171

  b, \(B=1^2-2^2+3^2-4^2+...-2004^2+2005^2\)

  \(=-\left[\left(2^2-1^2\right)+\left(4^2-3^2\right)+...\left(2004^2-2003^2\right)\right]+2005^2\)

  \(=-\left[\left(1+2\right)\left(2-1\right)+\left(3+4\right)\left(4-3\right)+...+\left(2003+2004\right)\left(2004-2003\right)\right]+2005^2\)

  \(=-\left(1+2+3+4+...+2004\right)+2005^2\)

  \(=-\dfrac{2005.2004}{2}+2005^2=-2009010+4020025\)

  \(=2011015\). Vậy B=2011015

  c, \(C=\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)...\left(2^{128}+1\right)\)

  \(=\left(2-1\right)\left(2+1\right)\left(2^2+1\right)...\left(2^{128}+1\right)\)

  \(=\left(2^2-1\right)\left(2^2+1\right)...\left(2^{128}+1\right)\)\(=\left(2^4-1\right)\left(2^4+1\right)...\left(2^{128}+1\right)\)

  ...

  \(=\left(2^{128}-1\right)\left(2^{128}+1\right)=2^{256}-1\)

  Vậy \(C=2^{256}-1\)

  d, \(D=\left(5+1\right)\left(5^2+1\right)...\left(5^{2004}+1\right)-5^{2008}\)

  \(\Rightarrow4D=\left(5-1\right)\left(5+1\right)\left(5^2+1\right)...\left(5^{2004}+1\right)-5^{2008}\)

  \(=\left(5^2-1\right)\left(5^2+1\right)...\left(5^{2004}+1\right)-5^{2008}\)

  \(=\left(5^4-1\right)\left(5^4+1\right)...\left(5^{2004}+1\right)-5^{2008}\)

  ...

  \(=\left(5^{2004}-1\right)\left(5^{2004}+1\right)-5^{2008}\)

  \(=5^{4008}-1-5^{2008}\Rightarrow D=\dfrac{5^{4008}-5^{2008}-1}{4}\)

  Vậy \(D=\dfrac{5^{4008}-5^{2004}-1}{4}\)

    bởi Trần Lưu Phúc Thịnh 25/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)