Nguyễn Thu Thủy's Profile

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy

17/10/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: giúp mk với ạ. Cần gấp Cách đây 8 tháng

  Nghị luận về hiện tượng hôi của

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: help me. Cần gấp ạ Cách đây 10 tháng

  viết 1 đoạn văn từ 8-10 câu theo cách quy nạp trình bày cảm nhận của em về hình ảnh người chiến sĩ lái xe trong bài thơ:" Bài thơ về tiểu đội xe ko kính" trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp. Chỉ rõ

 • Nguyễn Thu Thủy đã trả lời trong câu hỏi: giúp mk với Cách đây 10 tháng

  giải thích hộ mk các bước lm vs

 • Nguyễn Thu Thủy đã trả lời trong câu hỏi: giúp mk với Cách đây 10 tháng

  chiều dài cho đúng rồi bạn ạ

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: giúp mk với Cách đây 10 tháng

  Một gen có chiều dài 0,306 A^{\circ}:

  a, Tính số lượng nu, số vòng xoắn của gen

  b, Số lượng ribônu của phân tử mARN do gen tổng hợp

  c, Tính số lượng nu môi trường cung cấp nếu gen nhân đôi 4 lần

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: giúp mk vs ạ.n Thanks you nha... Cách đây 11 tháng

  \triangleABC có BC=6cm; góc ABC=40độ; góc ACB=30độ. Gọi H là chân đường vuông góc từ A đến BC. Tính:

  a, AH

  b, AC

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: help me. Cần gấp ạ Cách đây 11 tháng

  Có ý kiến cho rằng:" Nếu nhà văn Nguyễn Lữ để Vũ Nương trở về trần gian sống hạnh phúc với chồng thì kết thúc chuyện sẽ chọn đẹp hơn". Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên bằng 1 đoạn văn từ 10-12 câu.

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: help me. Cần gấp ạ Cách đây 11 tháng

  Có ý kiến cho rằng:" Nếu nhà văn Nguyễn Lữ để Vũ Nương trở về trần gian sống hạnh phúc với chồng thì kết thúc chuyện sẽ chọn đẹp hơn". Trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên bằng 1 đoạn văn từ 10-12 câu.

 • Nguyễn Thu Thủy đã đặt câu hỏi: giúp mk bài này vs Cách đây 11 tháng

  Cho tam giác ABC, đường cao AH. Biết HB=3,6cm; HC=6,4cm.

  a, Tính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH

  b, Kẻ HE\perpAB, HF\perpAC. Chứng minh rằng: AB.AE=AC.AF

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Nguyễn Thu Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
 • Nguyễn Thu Thủy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng