ON
ADMICRO
VIDEO

Chứng tỏ rằng nếu \(a – b + c = 0\) thì \(x = -1\) là một nghiệm của đa thức \(a{x^2} + bx + c\).

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Thay \(x = -1\) vào đa thức \(a{x^2} + bx + c,\) ta có:

  \({\rm{a}}.{( - 1)^2} + b.( - 1) + c \)\(= a - b + c=0\) (do \( a – b + c = 0) \) 

  Hay \({\rm{a}}.{( - 1)^2} + b.( - 1) + c =0\)

  Vậy \(x = -1\) là nghiệm của đa thức \(a{x^2} + bx + c\) khi  \(a – b + c = 0.\)

    bởi Nguyễn Thủy Tiên 02/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1