ON
ADMICRO
VIDEO

Cho đa thức: \(f(x) = - 15{{\rm{x}}^3} + 5{{\rm{x}}^4} - 4{{\rm{x}}^2} \)\(+ 8{{\rm{x}}^2} - 9{{\rm{x}}^3} - {x^4} + 15 - 7{{\rm{x}}^3}\). Tính \(f(1); f(-1).\)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (3)

 
 
 
 • Thay \(x=1\) vào \(f(x) = 4{{\rm{x}}^4} - 31{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} + 15 \) ta được:

  \(f (1) = 4. 1^4 – 31.1^3 + 4.1^2 + 15\)

  \(= 4 – 31 + 4 + 15  = -8\)

  Thay \(x=-a\) vào \(f(x) = 4{{\rm{x}}^4} - 31{{\rm{x}}^3} + 4{{\rm{x}}^2} + 15 \) ta được:

  \(f (-1) = 4. (- 1)^4 – 31. (- 1)^3 \)\(+ 4. (- 1)^2 + 15\)

  \( = 4 + 31 + 4 + 15  =  54\)

    bởi Ban Mai 02/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • gọi (X) =1 nên -15.1 mũ 3 +5.1 mũ 4 -4 . 1 mũ 2

    bởi nguyễn sói 05/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • .,.

    bởi Pikachu 07/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1