YOMEDIA
ZUNIA12

Đội văn nghệ của một trường có \(48\) nam và \(72\) nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?

Đội văn nghệ của một trường có \(48\) nam và \(72\) nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia thành các tổ gồm cả nam và nữ, số nam được chia đều vào các tổ, số nữ cũng vậy. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu tổ ?  Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ? 

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Vì số nam và số nữ được chia đều vào các tổ và số tổ nhiều nhất nên số tổ là \(ƯCLN (48, 72)\).

  Phân tích \(48\) và \(72\) ra thừa số nguyên tố:

  \(48 = 2^4.  3\)

  \(72 = 2^3. 3^2\) 

  \(ƯCLN (48, 72) = 2^3. 3 = 24\).

  Vậy có thể chia được nhiều nhất thành \(24\) tổ.

  Khi đó mỗi tổ có số nam là \(48: 24 =2\) (người), có số nữ là \(72: 24 = 3\) (người).

    bởi trang lan 15/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON