YOMEDIA

Tìm số nguyên tố p sao cho p+6, p+8, p+12, p+14 cũng là số nguyên tố

bởi thu trang 21/01/2019

3. Tìm số nguyên tố P sao cho P+6, P+8, P+12,P+14 cũng là số nguyên tố

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • * Nếu p = 2 => p + 6 = 2 + 6 = 8 \(⋮\) 2

  mà p + 6 > 2 => p + 6 là hợp số (loại)

  * Nếu p = 3 => p + 6 = 3 + 6 = 9 \(⋮\)3

  mà p + 6 > 3 => p + 6 là hợp số (loại)

  * Nếu p = 5 => p + 6 = 5 + 6 = 11 là số nguyên tố

  p + 8 = 5 + 8 = 13 là số nguyên tố

  p + 12 = 5 + 12 = 17 là số nguyên tố

  p + 14 = 5 + 14 = 19 là số nguyên tố

  * Nếu p > 5 => p = 5k + 1; p = 5k + 2; p = 5k + 3 hoặc p = 5k +4

  - Nếu p = 5k + 1 => p + 14 = 5k + 1 + 14 = 5k + 15 \(⋮\) 5

  mà p + 14 > 5 => p + 14 là hợp số (loại)

  - Nếu p = 5k + 2 => p + 8 = 5k + 2 + 8 = 5k + 10 \(⋮\) 5

  mà p + 8 > 5 => p + 8 là hợp số (loại)

  - Nếu p = 5k + 3 => p + 12 = 5k + 3 + 12 = 5k + 15 \(⋮\) 5

  mà p + 12 > 5 => p + 12 là hợp số (loại)

  - Nếu p = 5k + 4 => p + 6 = 5k + 4 + 6 = 5k + 10 \(⋮\) 5

  mà p + 6 > 5 => p + 6 là hợp số (loại)

  Vậy p = 5

   

  bởi Lê Phú Quốc 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA