RANDOM
VIDEO

Bài tập 5 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 5 tr 169 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tính , biết rằng \(f(x) = x^2\) và \(\varphi (x) = 4x +sin\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Phương pháp:

 • Tính f'(x), thay x=1 vào f'(x) ta được f'(1).
 • Tính \(\varphi '(x)\), thay x=1 vào \(\varphi '(x)\) ta được \(\varphi '(1).\)
 • Tính ​.

Lời giải:

Lời giải chi tiết bài 5 như sau:

Ta có f'(x) = (x2)'=2x ⇒ f'(1) = 2 

\(\varphi '(x)=(4x+sin\frac{\pi x}{2})'=(4x)'+(sin\frac{\pi x}{2})'= 4+\frac{\pi }{2}.cos\frac{\pi x}{2}\)

\(\Rightarrow \varphi '(1)=4\)

Vậy  \(\frac{f'(1)}{\varphi '(1)}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 169 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)