YOMEDIA
NONE

Bài tập 5.76 trang 210 SBT Toán 11

Giải bài 5.76 tr 210 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của \(g\left( \varphi  \right) = \frac{{\cos \varphi  + \sin \varphi }}{{1 - \cos \varphi }}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
g\prime (\varphi ) = \frac{{(\cos \varphi  + \sin \varphi )\prime .(1 - \cos \varphi ) - (\cos \varphi  + \sin \varphi )(1 - \cos \varphi )\prime }}{{{{(1 - \cos \varphi )}^2}}}\\
 = \frac{{(\cos \varphi  - \sin \varphi ).(1 - \cos \varphi ) - (\cos \varphi  + \sin \varphi ).\sin \varphi }}{{{{(1 - \cos \varphi )}^2}}}\\
 = \frac{{\cos \varphi  - {{\cos }^2}\varphi  - \sin \varphi  + \sin \varphi \cos \varphi  - \cos \varphi \sin \varphi  - {{\sin }^2}\varphi }}{{{{(1 - \cos \varphi )}^2}}}\\
 = \frac{{\cos \varphi  - \sin \varphi  - 1}}{{{{(1 - \cos \varphi )}^2}}}
\end{array}\)

Chọn A.

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.76 trang 210 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF