RANDOM
VIDEO

Bài tập 5.41 trang 207 SBT Toán 11

Giải bài 5.41 tr 207 SBT Toán 11

Tìm đạo hàm của hàm số \(y = \frac{2}{{\cos \left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)}}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

\(y = \frac{2}{{\cos \left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)}} \Rightarrow {\rm{ }}{\left[ {\frac{2}{{\cos \left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)}}} \right]^\prime } =  - \frac{{2.{{\left[ {\cos \left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)} \right]}^\prime }}}{{{{\cos }^2}\left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)}} = \frac{{ - 10\sin \left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)}}{{{{\cos }^2}\left( {\frac{\pi }{6} - 5x} \right)}}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.41 trang 207 SBT Toán 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)