YOMEDIA

Bài tập 34 trang 212 SGK Toán 11 NC

Bài tập 34 trang 212 SGK Toán 11 NC

Tính f′(π) nếu \(f(x) = \frac{{\sin x - x\cos x}}{{\cos x - x\sin x}}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với mọi x sao cho cosx − xsinx ≠ 0, ta có:

\(f\prime (x) = \frac{{[\cos x - (\cos x - x\sin x)](\cos x - x\sin x) - (\sin x - x\cos x)[ - \sin x - (\sin x + x\cos x)]}}{{{{(\cos x - x\sin x)}^2}}}\)

Vì sinπ = 0, cosπ = −1 nên: 

\(f\prime (\pi ) = \frac{{[ - 1 - ( - 1)].( - 1) - \pi .\pi }}{{{{( - 1)}^2}}} =  - {\pi ^2}\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 212 SGK Toán 11 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA